Home / 2014 / March

 
  • Mat er kultur

    Jeg kunne lagt til: mat er ukultur, noe som i vårt samfunn kanskje er sannere enn at mat er kultur. Hva folk spiser, hvordan de spiser, deres nasjonale og regionale spesialiteter og deres stolthet over egne produkter er en meget

     
  • Hva koster mest?

    Vi elsker å finne alle mulige unskyldninger for oss selv for å unngå å endre våre spisevaner og ofte avfeier vi et godt kosthold med at det er kronglete og komplisert. Vi vil kjøpe maten vår i den nærmeste butikken