Sulten?

Home / Blogg / Sulten?

 

 

Det fins noen få ting som et menneske må gjøre; bli født, spise, gå på do og dø. Resten av våre gjøremål er frivillige (i alle fall hvis vi skal legge til grunn at mennesket har en fri vilje…). Enkelte vil kanskje legge til sex, men det fins mennesker som aldri har hatt sex, det fins derimot ingen som ikke spiser og går på do. Vi skal fokusere på maten som dyttes inn, ikke overskuddsproduktet som presser ut i andre enden. Så hva er egentlig sult?

Når du kjenner sult er det kroppen din som sier fra at du bør spise. Følelsen av sult sitter først og fremst i magen. Når magesekken er tom er den så liten at veggene gnis mot hverandre, denne følelsene (en slags smerte) forteller deg at det er på tide med mat. Eller sagt anderledes; den eneste måten å bli kvitt denne irriterende følelsen på er å fylle opp magesekken igjen. Men sult er mer enn som så.

I det vi vokser opp gjør de vanene (gode og dårlige) vi legger oss til at følelser som i utgangspunktet var enkle, kroppslige reaksjoner tar en mer psykologisk karakter. Spisevaner er en mental konstruksjon og mange opplever at mat og spising kan brukes nermest medisinsk, vi kan faktisk manipulere vårt følelsesliv med mat. Trøstespising er kanskje det mest kjente eksempelet, men våre matvaner er mer kompliserte enn som så.

De matvanene du overtar av din familie vil prege deg hele livet; alle voksne mennesker er av den oppfatning at den maten deres mor lagde til dem er den beste i hele verden, uansett hva slags kvalitet denne maten hadde. Mat er rett og slett god livsstil satt i fokus! Vurderer du å endre dine matvaner har du med andre ord mye å jobbe i mot og lett kommer det ikke til å bli.