Desentralisert valuta

Bitcoin er en desentralisert valuta

 

Det høres vi ganske ofte. Hva dette betyr er at det ikke er en sentralisert enhet som styrer valutaen eller utøver en form for kontroll over valutaen. Det er nokså lett å forstå da alle land som har en egen valuta har en egen sentralbank som styrer valutaen. Euroen er den eneste valutaen som bruker i flere land som basis valuta eller primærvauta. Det betyr at det ikke er det lokale landet som styrer den valutaen, men heller den europeiske sentralbanken som styrer valutaen.

Bitcoin

Dette blir fort problematisk da sentralbanken til EU ikke kan styre den resterende pengepolitikken i de forskjellige landene. Sentralbanken til EU ender da opp med kun å sette renten, trykke penger når de trenger det, samt kjøpe opp obligasjoner når de trenger det. Det finnes med andre ord en begrenset mulighet for EU sin sentralbank til å styre Euroen sammenlignet med andre banker som kan følge en linje regjeringen setter for å styrke eller svekke valutaen.

Dersom du vil investere i bitcoin kan du benytte deg av nettsider som Bitway.no