Forbrukslån


Lån er noe vi ser og hører om hele tiden. Det er ofte snakk om hvor mye penger vi kan låne og at vi kan bruke pengene akkurat slik vi vil uten at det får noen innvirkning på oss. Her er det snakk om hva som skal til og hvordan dette skal gjøres. En av de aller beste og de viktigste måtene å gjøre dette på er ved å ta et sted til venstre eller et steg til høyre for å hjelpe på best mulig måte. Hva som menes med dette er at man må gjøre det som må gjøres for å oppnå det meste lånet. Da må man se på renten, nedbetalingstiden og lånesummen. Det er ikke gitt at så lenge en eller to av disse faktorene treffer så er alt bra. Her må det en kombinasjon av alle tre til for at det skal gå.

Effektiv rente

La oss starte med å ta for oss den mest sentrale faktoren i hvordan du kan finne billig forbrukslån og nyte akkurat det. Det billigste og mest effektive forbrukslånet du kan få er nettopp det. Noe du kan få. Start med å søk på lån hos alle som tilbyr. Når du har et svar på hva som tilbys og hvordan det tilbys så er det best at du ser på renten. Du vil få svar på hvordan renten brukes og hva som er renten i første tilbudet. Da er renten i to fasonger. Den ene renten er nominell mens den andre renten er effektiv. Det er slik at banken ikke sier noe uten å nevne begge. Den nominelle er den som blir nevnt høyest, mens den effektive er den som blir nevnt i mindre skrift.Den nominelle er den minst interessante. Den viser kun renten på lånet og ekskluderer alle andre kostnader. Renten som gjelder er den effektive renten. Den effektive renter er renten som alle vil se og høre om fordi den er renten som tar for seg alle kostander, inkludert gebyrer. Sammenlign derfor den effektive renten på best mulig måte. 

Søk om mindre beløp

Det er viktig at du søker om en rente på et beløp som gjelder for deg. Søker du på et lån for å få et stort beløp vil det være vanskeligere å få dette store beløpet. Søk heller på et mindre beløp. Jo mindre beløpet er jo lettere er det å få lånet. Det er heller ikke så vanskelig å se selv. Tenk deg selv at du søker på et lån på 500.000 kroner sammenlignet med et lån på 100.000 kroner. Det er enorme forskjeller i tallene og det er store forskjeller i hvordan dette er gjort. Jo mindre beløpet er jo lettere er det å få det godkjent. Det vil også hjelpe om du har en veldig god inntekt. Da er det bare å gi gass, selv om det nødvendigvis det beste å ha store lån bare for å ha lån.

Kategorier